Ga naar de inhoud

Funderingen voor een houten huis

Welke eisen stellen we aan de fundering voor een houten huis? Eigenlijk weinig bijzonders, of eigenlijk: niet veel anders dan de eisen die je zou stellen aan de fundering voor een traditioneel gemetseld huis. Een houten huis is iets lichter dan een stenen huis, maar of dat veel uitmaakt voor de fundering is maar de vraag. Voor ons, als bouwers van houten huizen, zijn drie dingen belangrijk: de fundering moet vlak zijn, we moeten het houten huis goed kunnen verankeren in het beton, en de leidingen moeten op de juiste plek uit de fundering omhoog komen.

foundation

De vlakheids-eis is voor de hand liggend. Als de fundering scheef ligt dan staat je huis ook scheef. De fundering mag ook niet te veel “golven” hebben, dus de vlakke plaat moet strak zijn met minimale hoogteverschillen, zeg maximaal vijf millimeter. De vlakheid van een fundering is goed te beoordelen met behulp van een bouwlaser, maar een fikse regenbui helpt ook: het regenwater moet gelijkmatig over de fundering verdeeld zijn en er mogen geen diepe plassen staan.

foundation

Het houten huis moet goed aan de fundering verankerd worden. Wind kan enorme krachten oproepen en de verankering moet ervoor zorgen dat het huis niet van de fundering waait. Het Bouwbesluit stelt de preciese eisen aan deze verankering en het uitrekenen van de verankering is een vak apart. Op de website van Joost de Vree wordt uitgelegd hoe dat precies in zijn werk gaat: met driedubbele kring-integralen en Fourier-transformaties. Denk ik… dat is werk voor specialisten.

Wat tenslotte belangrijk is: de plaatsing van de aan- en afvoerkanalen voor water en electra. Die kanalen moeten op exact de juiste plek uit de fundering omhoog komen. Zit de afvoer voor het toilet 10 centimeter verkeerd, dan is dat een probleem: plotseling staat je toilet 10 centimeter verder van de achterwand.

Onze ervaring is dat dat niet altijd goed gaat. We hebben meegemaakt dat de kanalen voor de electriciteit 50 centimeter verkeerd zaten, en de afvoer voor de wasmachine 15 centimeter van de wand zat, en de afvoer voor de douche net aan de verkeerde zijde van de wand omhoog kwam, in de gang in plaats van in de douche. Allemaal niet handig. Uiteindelijk wel op te lossen, maar het is zaak om tijdens de bouw van de fundering daar goed op te letten en duidelijke afspraken te maken met de fundator. Voor de zelf-bouwer: let er op dat iedereen over de juiste, laatste versie van de tekeningen beschikt.

hectar foundation in the netherlands
Hectar – foundation: no crawl space below the ground floor.